Den Haag – LTO Nederland, de Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO), de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) en het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) zijn tevreden met de maatregelen van staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) voor de veehouderij.
Sector tevreden met invulling melkveewet

Milieudefensie heeft de maatregelen onvoldoende genoemd. De groei van de melkveehouderij gaat door.

LTO, NMV, NZO en NAJK zijn blij dat er eindelijk duidelijkheid is, op de valreep voor het verlopen van het quotumjaar. Volgens de organisaties sluiten de maatregelen aan bij de visie van de sector zelf en bij de door de sector al zelf genomen maatregelen. “In deze visie is de melkveehouderij een sector die grondgebonden is en moet blijven, waar weidegang behouden blijft en waar geproduceerd wordt binnen de milieuvoorwaarden”, aldus de organisaties.

Milieudefensie stelt in een eerst reactie dat de staatssecretaris geen garantie biedt dat de milieugrenzen worden gerespecteerd. Dijksma moet in haar Algemene Maatregel van Bestuur voorzien in grondgebondenheid. Met dit voorstel kiest de staatssecretaris ervoor dat bij elke uitbreiding het mestoverschot groeit, stelt Milieudefensie.